BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

All IN BLOCKCHAIN ŞİMDİ Youtube'da!

Rekor katılımcıyla tamamlanan ve KingKong tarafından organize edilen Türkiye’nin en büyük blockchain etkinliği All in Blockchain 2021’in tüm konuşmacı videolarını YouTube kanalımıza yükledik. HEMEN İZLE
ALL IN BLOCKCHAIN TURKEY 2021
ALL IN BLOCKCHAIN TURKEY 2021 WEBSITE KVK CLARIFICATION TEXT

As King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Sti. (“Our Company” or “King Kong), we show utmost sensitivity for the processing and protection of the personal data of the visitors of our official website “https://www.allinblockchainturkey.com” (“Our Website") where we will hold the "All in Blockchain Turkey 2021" event, per the Law on Protection of Personal Data No. 6698 ("KVKK”) and its secondary regulations.

Within the scope of our company's clarification obligation arising from KVKK, we would like to inform you, the visitors of our website, through this All In Blockchain Turkey 2021 Website KVK Clarification Text (" Clarification Text").

Why and how do we obtain and process your data?

When you visit "https://www.allinblockchainturkey.com", your personal data (as specified below - primarily your traffic data) are collected and processed using automatic and nonautomatic methods in written electronic and physical environments for the described purposes in a relevant, limited, and proportionate manner.

Your Personal Data Where It Is Collected Purpose(s) of Processing
Your name, surname, e-mail address, the password you have created to log into the event dashboard on the website, and your company information and phone number if you choose to share with King Kong. https://allinblockchainturkey.com/register To register you as an event participant and track your event participation; to respond to your requests, complaints, questions and suggestions regarding the event; and to send commercial electronic messages to your e-mail address with your explicit consent.
Traffic data https://allinblockchainturkey.com Fulfilling our obligations arising from Law No. 5651 on the Regulation of Internet Broadcasts and Prevention of Crimes Committed through Such Broadcasts and secondary legislations, and to share your traffic data, logs, name, surname, and contact information, collected with your explicit consent, during your participation in the virtual event on Our Website with event participants and sponsors

We share your personal data listed in this Clarification Text with external service providers (IT experts, advertising agencies, database providers, backup and recovery experts, etc.) in a relevant, limited, and proportionate manner and per KVKK for the purposes mentioned in this text as well as to carry out the business activities of our Company.

The third parties with whom we share your personal data are obligated to process and protect your personal data in relation and limited to the purpose of such sharing unless stated otherwise in the KVKK in accordance with our contractual relation and are under the supervision of King Kong.

Finally, we share your personal data with government agencies, organizations, and judicial bodies per the KVKK to fulfill our legal responsibilities and obligations.

Are your personal data transferred abroad?

If you reach our Company via electronic mail, our Company transfers your personal data to third parties (Microsoft Outlook) residing abroad with your explicit consent for the purposes of ensuring business continuity and communication with you.

The personal data listed in this Clarification Text are transferred to the external service provider (Amazon Web Services) from which we receive hosting services and whose servers are located abroad, per the KVKK, to ensure the operation of the website in addition to the purposes specified in this text.

Our company does not transfer your personal data to any third party residing abroad, except for the recipient groups listed above.

Security, preservation, and destruction of your personal data

Our Company has a very high awareness of personal data security and protection of privacy. King Kong processes the personal data of our site visitors, specified in this Clarification Text, by ensuring their security in accordance with KVKK and our Company's Personal Data Storage and Destruction Policy.

Your personal data are kept for the period required for the purposes of processing specified in this Clarification Text and, in any case, for the statute of limitations laid down in the legislative regulations. Our Company deletes, destroys, or anonymizes your personal data in accordance with the King Kong Personal Data Storage and Destruction Policy in case the aforementioned periods expire.

Our Company takes all necessary technical and administrative measures under the KVKK to prevent unauthorized access to your personal data, improper processing, disclosure, alteration/deletion for unlawful reasons, and to ensure its protection and security. King Kong will immediately notify you and the Personal Data Protection Board as required per KVKK.

Your Right to Information

As part of article 11 of KVKK, we hereby notify that you have the right to apply to our Company and (i) learn whether your personal data are processed or not; (ii) if your personal data have been processed, request information, learn the purpose of processing and whether they are used in compliance with such purpose; (iii) know the third parties to whom the personal data are transferred in country / abroad, and request the rectification of the incomplete / inaccurate data, if any; (iv) request the erasure or destruction of the personal data under the conditions referred to in Article 7 of KVKK; (v) request reporting of the requests of erasure and destruction and rectification of the incomplete / inaccurate personal data pursuant to Article 7 of KVKK to third parties to whom the personal data have been transferred; (vi) object to the occurrence of a result against yourself by analyzing the data processed solely through automated systems; (vii) claim compensation for the damage arising from the unlawful processing of your personal data.

Please contact our KVK Official for your questions about the Clarification Text.

KVK Official:

Hakkı Pehlivan Büyükdere Cad. Ecza Sok. No:6 Kat:1 34394 Levent – İstanbul +90 0212 2824700 , [email protected]

This Clarification Text is subject to amendments to comply with the KVK regulation as a result of changes in our process. We kindly ask you to visit our Website for updates that may occur.

King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

OKUDUM ve KABUL EDİYORUM
ALL IN BLOCKCHAIN TURKEY 2021 İNTERNET SİTESİ KVK BİLGİLENDİRME METNİ

King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Şirketimiz” veya “King Kong”) olarak, “All In Blockchain Turkey 2021” etkinliğini gerçekleştireceğimiz resmi internet sitemiz olan “https://www.allinblockchainturkey.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz internet sitesi ziyaretçilerimizi işbu All In Blockchain Turkey 2021 İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz tarafından, “https://www.allinblockchainturkey.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, internet sitesi üzerinden etkinlik paneline giriş yapabilmek için oluşturduğunuz şifreniz ve King Kong ile paylaşmanız halinde çalışılan firma bilginiz ve telefon numaranız https://allinblockchainturkey.com/register Etkinlik katılımcı kaydınızı oluşturmak ve takibini sağlamak, etkinliğe ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ve açık rızanız dahilinde e-posta adresinize ticari elektronik ileti gönderimi sağlamak
Trafik verisi https://allinblockchainturkey.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve açık rızanız dahilinde Sitemiz üzerinden sanal etkinliğe katılımınız esnasında toplanan trafik verileri, log kayıtları ile birlikte isim, soy isim ve iletişim bilgilerinizi etkinlik katılımcıları ve etkinlik sponsorları ile paylaşmak

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus King Kong’un denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim üçüncü kişilere (Microsoft Outlook) aktarmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler, bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra internet sitesinin işletiminin sağlanabilmesi amacıyla hosting (barındırma) hizmetleri aldığımız ve sunucuları yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcısına (Amazon Web Services) KVKK’ya uygun olarak aktarılmaktadır.

Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. King Kong işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen siz Sitemiz ziyaretçilerine ait kişisel verileri, başta KVKK olmak üzere Şirketimiz’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Şirketimiz, anılan sürelerin sona ermesi halinde King Kong Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVKK uyarınca gereken hallerde King Kong sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

İşbu Bilgilendirme Metni hakkında sorunuz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi:

Hakkı Pehlivan Büyükdere Cad. Ecza Sok. No:6 Kat:1 34394 Levent – İstanbul +90 0212 2824700 , [email protected]

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için Sitemiz’i ziyaret etmenizi rica ederiz.

King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

OKUDUM ve KABUL EDİYORUM
ALL IN BLOCKCHAIN TURKEY 2021
DISCLOSURE STATEMENT FOR ALL IN BLOCKCHAIN TURKEY 2021 EVENT PARTICIPANTS

As King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Sti. (“Our Company” or “King Kong), we show utmost sensitivity for the processing and protection of the personal data of our event participants per the Law on Protection of Personal Data No. 6698 ("KVKK”) and its secondary regulations.

This Disclosure Statement for All In Blockchain Turkey 2021 Event Participants (" Disclosure Statement") is intended to inform you about the personal data processing activities carried out by Our Company for the individuals participating in the All In Blockchain Turkey 2021 Event.

1. Personal Data Processed by Our Company

King Kong processes the following personal data shared with Our Company, in accordance with KVKK: your name, surname, phone number, e-mail address, company information, country and city you work in, user account information created in electronic systems used by King Kong to enable your participation in the virtual event, your personal data (traffic data, log records, etc. during your visit to https://www.allinblockchainturkey.com site and participation in the virtual event) stored during the event and personal data you share directly with Our Company.

2. Purposes and Methods of Collecting and Processing Your Personal Data

Your personal data is obtained directly from you, our event participants, in accordance with KVKK, through your applications made by filling out the Event Registration Form on the website of our Company, your participation in the virtual event we organize, and your e-mail or phone correspondences with our employees.

Our Company processes the aforementioned personal data in accordance with KVKK and in a relevant, limited and proportionate manner in electronic and physical environments with automatic or non-automatic methods; to pursue the legitimate interests of our Company such as carrying out the processes related to meetings, seminars and other social events organized by our Company, generating and tracking event participant logs, communicating with our event participants, conducting marketing and advertising operations, conducting corporate communication processes, and managing requests and complaints.

3. Sharing of Personal Data with Third-Parties

Your personal data that you share with our Company directly or indirectly through third parties, in line with the organizational and governance structure of our Company and to conduct commercial activities and operations, provide services, receive services, establish cooperation, carry out official affairs, execute the contracts signed and fulfill the responsibilities and obligations arising from legal regulations; are shared with King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti's controlling company Reaktör Reklam ve Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti., our external service providers and suppliers, in accordance with KVKK and bound by other legal compliance reasons outlined in Articles 5 and 6 of Personal Data Protection Law 6698, in a manner that is limited and proportionate, in an electronic or physical environment in writing, automatically or non-automatically.

In addition, your traffic data and log records stored during our virtual events are shared with the event sponsors and/or companies participating in the event, with your explicit consent.

The third parties with whom we share your personal data are obligated to process and protect your personal data in relation and limited to the purpose of such sharing unless stated otherwise in the KVKK in accordance with our contractual relationship and are under the supervision of King Kong. Finally, we share your personal data with government agencies, organizations, and judicial bodies in accordance with the KVKK to fulfill our legal responsibilities and obligations.

4. Transfer of Personal Data Abroad

Our Company - with your explicit consent - transfers your personal data collected during your event registration to external service providers residing abroad or service providers whose servers are located abroad in order to carry out your event registration process, to create and monitor visitor logs, to carry out business activities and reporting, and to carry out marketing and advertising activities (mailchimp and other applications and software used for the virtual event, whose servers are located abroad to deliver commercial electronic messages to you with your explicit consent).

If you reach our Company via electronic mail, our Company transfers your personal data to our external service provider (Microsoft Outlook) residing abroad with your explicit consent for the purposes of ensuring business continuity and communication with you.

Finally, the personal data listed in this Clarification Text are transferred to the external service provider (Amazon Web Services) from which we receive hosting services for https://allinblockchainturkey.com, and whose servers are located abroad, per the KVKK, to ensure the operation of the website in addition to the purposes specified in this text.

Our Company does not transfer your personal data to any third party residing abroad, except for the recipient groups listed above.

5. Protection, Storage, and Destruction of Your Personal Data

Our Company has a very high awareness of personal data security and protection of privacy. Accordingly, Our Company ensures the security of, protects, stores, and subsequently destroys your personal data in accordance with KVKK, Our Company's KVK Procedure, and Personal Data Storage and Destruction Policy.

Your personal data is stored only electronically, on a database accessed by authorized persons who manage King Kong's event organizing processes, and only in the inboxes of those individuals and their relevant department officials.

The personal data of participants who registered for our event are stored in the databases accessed by the relevant persons in the Sales and Marketing department until the end of the event and in any case per legal regulations in the above-mentioned environments for 10 years from the date of termination of the event.

Our Company shall promptly notify you and the Personal Data Protection Board if your personal data is damaged and/or compromised by third- parties as a result of attacks on King Kong's physical archive and/or servers and/or other systems.

6. Your Right to Information

As part of article 11 of KVKK, we hereby notify that you have the right to apply to our Company and (i) learn whether your personal data are processed or not; (ii) if your personal data have been processed, request information, learn the purpose of processing and whether they are used in compliance with such purpose; (iii) know the third parties to whom the personal data are transferred in country / abroad, and request the rectification of the incomplete / inaccurate data, if any; (iv) request the erasure or destruction of the personal data under the conditions referred to in Article 7 of KVKK; (v) request reporting of the requests of erasure and destruction and rectification of the incomplete / inaccurate personal data pursuant to Article 7 of KVKK to third parties to whom the personal data have been transferred; (vi) object to the occurrence of a result against yourself by analyzing the data processed solely through automated systems; (vii) claim compensation for the damage arising from the unlawful processing of your personal data.

You can request the information form from our Company's KVK Official

KVK Official:

Hakkı Pehlivan Büyükdere Cad. Ecza Sok. No:6 Kat:1 34394 Levent – İstanbul +90 0212 2824700 , [email protected]

This Disclosure Statement may be updated to comply with changing circumstances and legal regulations.

We will notify our event participants about the updates to be made.

King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

OKUDUM ve KABUL EDİYORUM
ALL IN BLOCKCHAIN TURKEY 2021 ETKİNLİK KATILIMCILARINA YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Şirketimiz” veya “King Kong”) olarak siz etkinlik katılımcılarımıza ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu All In Blockchain Turkey 2021 Etkinlik Katılımcılarına Yönelik Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in düzenlemiş olduğu All In Blockchain Turkey 2021 etkinliğine katılan kişilere yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır

1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

King Kong tarafından, adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, çalıştığınız firma bilginiz, çalıştığınız ülke ve şehir bilginiz, sanal etkinliğe katılımınızı sağlayabilmek için King Kong’un kullanmakta olduğu elektronik sistemlerde oluşturulan kullanıcı hesap bilgileriniz, Şirketimiz tarafından sanal etkinlik esnasında tutulan kişisel verileriniz (https://www.allinblockchainturkey.com sitesini ziyaretiniz ve sanal etkinliğe katılımınız esnasındaki trafik verisi, log kayıtları vb.) ile tarafınızca doğrudan Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz’in internet sitesinde yer alan Etkinlik Kayıt Formu’nu doldurmak aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular, düzenlemiş olduğumuz sanal etkinliğe katılımınız ve Şirketimiz çalışanları ile gerçekleştirdiğiniz e-posta veya telefon görüşmeleri aracılığıyla doğrudan siz etkinlik katılımcılarımızdan KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir.

Şirketimiz yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, Şirketimiz tarafından düzenlenen toplantı, seminer ve diğer sosyal organizasyonlar ile ilgili süreçlerin yürütülmesi, etkinlik katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takibi, siz etkinlik katılımcılarımızla iletişime geçilmesi, pazarlama ve reklam süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yürütülmesi, istek, talep ve şikayet süreçlerinin yönetiminin sağlanması gibi Şirketimiz’in meşru menfaatlerini gözetebilmek amacıyla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.’nin hakim şirketi olan Reaktör Reklam ve Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti., dış hizmet sağlayıcılarımız ve tedarikçilerimiz ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Buna ek olarak, düzenlemiş olduğumuz sanal etkinlikler esnasında tutulan trafik verileriniz ve log kayıtlarınız açık rızanız dahilinde etkinlik sponsoru ve/veya etkinlik katılımcısı firmalar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup King Kong’un denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

Şirketimiz, etkinliğe katılım başvurunuz esnasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi etkinlik başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanız dâhilinde yurt dışında mukim veya sunucuları yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcılarımıza (tarafınıza açık rızanız dahilinde ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirebilmek için mailchimp ve sanal etkinliğin gerçekleştirilebilmesi için kullanmakta olduğumuz ve sunucuları yurt dışında bulunan diğer uygulama ve yazılımlar) aktarmaktadır.

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dâhilinde yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcımıza (Microsoft Outlook) aktarmaktadır.

Son olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler, bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra https://allinblockchainturkey.com internet sitesinin işletiminin sağlanabilmesi amacıyla hosting (barındırma) hizmetleri aldığımız ve sunucuları yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcısına (Amazon Web Services) KVKK’ya uygun olarak aktarılmaktadır.

Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

Kişisel verileriniz yalnızca elektronik ortamda ve King Kong’un etkinlik düzenleme süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında muhafaza edilmektedir.

Etkinlik katılım başvurusunda bulunan katılımcılarımızın kişisel verileri Satış ve Pazarlama departmanında görev alan ilgili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanlarında etkinlik sona erene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği etkinliğin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

King Kong’un fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

6. Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz

KVK Yetkilisi:

Hakkı Pehlivan Büyükdere Cad. Ecza Sok. No:6 Kat:1 34394 Levent – İstanbul +90 0212 2824700 , [email protected]

İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz etkinlik katılımcılarımıza bildirilecektir.

King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

OKUDUM ve KABUL EDİYORUM
ALL IN BLOCKCHAIN TURKEY 2021
ALL IN BLOCKCHAIN TURKEY 2021 COOKIE CLARIFICATION TEXT

As King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Sti. (“Our Company” or “King Kong), we show utmost sensitivity for the processing and protection of the personal data of the visitors of “https://www.allinblockchainturkey.com” (“Our Website") per the Law on Protection of Personal Data No. 6698 ("KVKK") and its secondary regulations.

Within the scope of Our Company’s clarification obligation arising from KVKK, we would like to inform you about the cookies used by our Company and the processing of your personal data using these cookies; through this All In Blockchain Turkey 2021 Cookie Clarification Text ("Cookie Clarification Text").

Personal Data Processed Through Cookies:

We process logs, external IP, and MAC address data using cookies.

What Types of Cookies Do We Use?

Cookies are small text files created by a website on your device that contains name-value format data. Therefore, the cookies we use when you visit Our Website enable the storage of information about your site visit on your device and the use of this information during your next visits.

Cookies created by Our Website and can be used only by Our Website are primary cookies.

Below you may find the types of cookies used on Our Website and our purpose of using such cookies:

No. Type of Cookie Purposes of Use
1. Session Cookies Session cookies are cookies that are valid during your use of Our Website and remain valid until you close your internet browser.
2. Persistent Cookies These cookies are stored in your browser and remain valid until you delete them or they expire.
3. Strictly Necessary Cookies These cookies are mandatory to use for our Website to function properly and for you to benefit from the features and services offered on our Website.

We aim to provide you with a more efficient and functional internet experience with the third-party cookies we use on Our Website. The KVK Protocol has been undersigned between these third-party service providers and Our Company per the KVKK, ensuring the security of your personal data obtained by these persons on behalf of our Company.

Storing and Accessing Cookies

Cookies created by Our Website are stored on your computer by the web browser that you use to access Our Website. It is only possible to remotely access the data contained in such cookies via Our Website (published on the domain name (https://www.allinblockchainturkey.com)) which created them and only if you use the same browser.

Allowing/Rejecting Cookies Is Your Choice

Typically web browsers accept the cookies used on the websites you visit automatically. Using cookies is not mandatory to use Our Websites, but if you set your browser to reject all cookies, these settings may decrease the quality of your experience, prevent access to Our Website or prevent you from using various functions of Our Website.

You can configure your browser in the cookie settings to block Our Website, notify when a cookie is created, block all third-party cookies, or perceive all cookies as session cookies.

On the other hand, you can delete the cookies stored on your device by your browser or view and monitor the list of cookies and values.

The aforementioned cookies are not used for any purposes other than the ones mentioned in this Cookie Clarification Text, and all relevant procedures are carried out under the KVKK. Your personal data collected via cookies are processed, stored, and secured by our Company in accordance with the KVKK.

Please read All In Blockchain Turkey 2021 Website Personal Data Protection Clarification Text for more information about your personal data processed by our Site.

Your Right to Information

As part of article 11 of KVKK, we hereby notify that you have the right to apply to our Company and (i) learn whether your personal data are processed or not; (ii) if your personal data have been processed, request information, learn the purpose of processing and whether they are used in compliance with such purpose; (iii) know the third parties to whom the personal data are transferred in country / abroad, and request the rectification of the incomplete / inaccurate data, if any; (iv) request the erasure or destruction of the personal data under the conditions referred to in Article 7 of KVKK; (v) request reporting of the requests of erasure and destruction and rectification of the incomplete / inaccurate personal data pursuant to Article 7 of KVKK to third parties to whom the personal data have been transferred; (vi) object to the occurrence of a result against yourself by analyzing the data processed solely through automated systems; (vii) claim compensation for the damage arising from the unlawful processing of your personal data.

For more information on Cookies, please visit www.aboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu.

Please contact our KVK Official for your questions about the Cookie Clarification Text.

KVK Official:

Hakkı Pehlivan Büyükdere Cad. Ecza Sok. No:6 Kat:1 34394 Levent – İstanbul +90 0212 2824700 , [email protected]

This Cookie Clarification Text is subject to amendments to comply with the KVK regulation as a result of changes in our process. If you are on our automatic mailing list, you will be notified of our updates via e-mail. If not, we kindly as you to visit Our Website regularly for any future updates in this Cookie Clarification Text.

King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

ALL IN BLOCKCHAIN TURKEY 2021 ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ

King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Şirketimiz” veya “King Kong”) olarak, “https://www.allinblockchainturkey.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri işbu All In Blockchain Turkey 2021 Çerez Bilgilendirme Metni (“Çerez Bilgilendirme Metni”) ile birlikte Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

Çerezler vasıtasıyla log, dış IP ve MAC adresi verilerinizi işlemekteyiz.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemiz’i ziyaret etmenizle birlikte kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir.

Sitemiz’de kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

No. Çerez Türü Kullanım Amaçları
1. Oturum Çerezleri Oturum çerezleri, Sitemiz’i kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
2. Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
3. Zorunlu Çerezler Sitemiz’in düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitemiz’in özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

Sitemiz’de kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet deneyimi sunmayı amaçlamaktayız. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirketimiz arasında KVKK uyarınca KVK Protokolü akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Şirketimiz adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı (https://www.allinblockchainturkey.com) altında sunulan Sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde

İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitelerimizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemiz’e erişim sağlamanızı ya da Sitemiz’in çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz.

Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVKK’ya uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK’ya uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen All In Blockchain Turkey 2021 İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni’ni okuyunuz.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.aboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu adreslerini ziyaret etmeleri önerilir.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni hakkında sorunuz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi:

Hakkı Pehlivan Büyükdere Cad. Ecza Sok. No:6 Kat:1 34394 Levent – İstanbul +90 0212 2824700 , [email protected]

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer alıyorsanız, güncellemelerimiz size e-posta yolu ile bildirilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almıyor iseniz güncellemeler için belirli aralıklarla Sitemiz’i ziyaret etmenizi rica ederiz.

King Kong Kongre Eğitim ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

ALL IN BLOCKCHAIN
İşleminiz gerçekleştiriliyor, Lütfen Bekleyiniz...
ALL IN BLOCKCHAIN TURKEY VE ÇEREZLER

İnternet sitemizde sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için Çerez Bilgilendirme Metni'ni ve internet sitemiz kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetlerimize ilişkin bilgi almak için İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni'ni ziyaret edebilirsiniz.

DEVAM